You are currently viewing ИНФОРМАЦИЈЕ – ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ 2021/2022. ГОДИНУ

ИНФОРМАЦИЈЕ – ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ 2021/2022. ГОДИНУ

Распоред полагања пријемног испита биће објвљен на огласној табли у холу школе 29. априла 2021.

Додатне иформације о пријамном испиту можете добити на телефон секретаријата школе +381 11 3243 538

Термини припремне наставе и консултација за полагање пријемног испита

Вишња Пешић – visnjapesic@mokranjacbg.rs

уторак од 14:30 и среда од 9 часова

Крунска бр. 8, учионица бр. 3

Јелена Глибетић – jelenaglibetic@mokranjacbg.rs

Дечанска бр. 6, учионица 7

четвртак од 8:50 и петак од 15:30

 ИЗВОД ИЗ 

Правилника о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу

Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 8/2020 од 03.08.2020. године

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит полаже се пре уписа у први разред средње музичке школе и могу му приступити кандидати који имају завршену основну музичку школу и кандидати који немају основну музичку школу ако претходно положе испит за проверу нивоа знања завршног разреда основног музичког образовања.

Кандидати који нису завршили редовно основно школовање, а завршили су ОМШ могу да се упишу у СМШ где похађају наставу из уметничких и стручних предмета. 

Пријемни испит полаже се у роковима које дефинише Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са Конкурсом о упису у средње школе и са овим Правилником о плану и програму наставе и учења за средње музичке школе.

ПРОГРАМ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА СВЕ ВОКАЛНО ИНСТРУМЕНТАЛНЕ ОДСЕКЕ:

СОЛФЕЂО:

Мелодијска вежба с листа

Ритмичко читање с листа

Питања из Теорије музике (усмено)

ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ

КЛАВИР

Етида

Полифона композиција

Први став сонате

Композиција по слободном избору

ХАРФА

Скала

Етида

Први став сонат или концерта или Тема са варијацијама

Композиција по слободном избору

ГИТАРА

Скала

Етида

Композиција по слободном избору

ДУВАЧИ 

Скала дурска и молска

Етида

Композиција по слободном избору

ГУДАЧИ ( сви сем контрабаса)

Скала дурска и молска

Етида

Први став сонате или концерта

КОНТАРБАС

Скала дурска и молска

Етида

Композиција по слободном избору

СОЛО ПЕВАЊЕ

Једна вокализа

Једна композиција старог мајстора

Једна песма по слободном избору

ОДСЕК ЗА СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ

ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ:

1 традиционална једногласна песма

2 песме „на бас“ (из различитих географских подручја)- изводјење и водећег и пратећег гласа

1 песма „на глас“-изводјење и водецег и пратецег гласа

Све песме морају бити традиционалне (примери са терена или из струцне литературе,без стилизације и обраде)

ТРАДИЦИОНАЛНО СВИРАЊЕ

Скале у оквиру тонског опсега инструмента (на свим инструментима осим једноструних гусала);

Традиционалне мелодије:

 • Једноструне гусле: две епске песме;
 • Двоструне и троструне гусле: инструментално извођење две традиционалне песме и две традиционалне игре;
 • Фрула/дудук, Окарина: два кола и инструментално извођење две традиционалне песме;
 • Двојнице: рабаџијска свирка, инструментално извођење једне традиционалне песме и коло;
 • Кавал: инструментално извођење три традиционалне песме и једна пастирска импровизација;
 • Шупељка: инструментално извођење две традиционалне песме и једна традиционална игра;
 • Цевара: пастирска импровизација, инструментално извођење једне традиционалне песме, једна традиционална игра;
 • Дипле и двогласне гајде: путничка мелодија и коло;
 • Трогласне гајде: коло и песма;
 • Зурле: импровизација;
 • Сопиле: инструментално извођење две традиционалне песме;

ОДСЕК ЗА МУЗИЧКУ ТЕОРИЈУ

Усмени део:

Мелодијска вежба с листа

Ритмичко читање с листа

Писмени део:

Једногласни диктат

Тест из Теорије музике

КАЛЕНДАР

Календар пријемног испита и уписа у први разред средње музичке школе, као и задатке који ће се појавити на пријемном испиту (солфеђо, теорија музике), за сваку школску годину, благовремено прописује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Задатке са ранијих пријемних испита за средњу музичку школу (диктате, мелодијске и парлато вежбе из Солфеђа, као и тестове из Теорије музике) можете преузети са линкова: