СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА
ГУДАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ И КАМЕРНУ МУЗИКУ

Александар Николић - камерна музика
Александра Јовановић - виолина, виола
Ана Симонутти - камерна музика
Вениа Жарковић - виолина
Виктор Бајлер - виолина
Владимир Васиљевић - виолина
Владимир Марковић - виолина
Даница Кремзер - виолончело
Дејан Травица - виолончело
Ђорђе Милошевић - виолончело
Зорица Кукин - виолина - (руководилац стручног актива)
Љиљана Глигоревић-Фајгељ - виолина
Љубица Перовић - виолина
Марија Рајашић - виолина
Мила Смиљковић - камерна музика
Нада Иванежа - виолина
Стојан Поповић - виолина
Татјана Јовановић - Мирковић - виолончело
Тијана Жарковић - виолина
Томислав Милошевић - виола
Урош Јовановић - контрабас
затвори