РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

ОСНОВНА ШКОЛА

СРЕДЊА ШКОЛА

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

НАСТАВНИЦИ ОПШТЕОБРАЗОВНЕ НАСТАВЕ

РАСПОРЕД НАСТАВНИКА ПО СМЕНАМА

Распоред наставника – Дечанска – линк

Распоред наставника – Крунска – линк

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА НАСТАВНИКА

Дежурства наставника – септембар

Дежурства наставника – октобар

Дежурства наставника – новембар

КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

напомена:

Ради договора око распореда наставнике можете контактирати путем имејла.

Имејл адреса наставника је: пуно име и презиме наставника спојено у латиничном писму без тачке са наставком @mokranjacbg.rs​