АКТИВИ И ТИМОВИ

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

Милош Трајковић   директор школе – председник актива

Ђорђе Милошевић – помоћник директора, наставник виолончела

Јасенка Анђелковић Протић – ппомоћник директора, наставник историје музике и националне историје музике

Александар Хрњак – психолог школе

Марко Ђорђевић – помоћник директора, наставник клавира

Биљана Босиљчић – председник Савета родитеља

Ивана Медић – председник школског одбора 

Марија Миловановић 4/1 – председник ученичког парламента


 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

ЧЛАНОВИ ТИМА:

Ђорђе Милошевић – помоћник директора, наставник виолончела – председник актива

Милош Трајковић – директор школе

Александар Хрњак – психолог школе

Руководиоци стручних већа: Жељка Воркапић, Зорица Кукин, Јасенка Анђелковић Протић, Валентина Ташкова, Владимир Гурбај, Бранко Тадић, Љиља Мишур Тодоровић

Милица Стојановић – библиотекар/нототекар (записничар)


 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

Александар Хрњак – психолог школе – председник тима

Ђорђе Милошевић – помоћник директора, наставник виолончела

Марко Ђорђевић – помоћник директора, наставник клавира

Милица Стојановић – библиотекар

Јасенка Анђелковић Протић – помоћник директора, наставник историје музике и националне историје музике

Љиља Мишур – наставник социологије, филозофије и грађанског васпитања

Биљана Босиљчић – председник савета родитеља


 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ЧЛАНОВИ ТИМА:

Александар Хрњак – психолог школе – председник тима

Милош Трајковић – директор школе

Марко Ђорђевић – помоћник директора, наставник клавира

Славица Танасијевић – секретар школе

Љиља Мишур-Тодоровић – наставник социологије, филозофије и грађанског васпитања

Зоран Гортнар – помоћник директора, наставник физичког васпитања

Дарко Дрндић – потпредседник савета родитеља


 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

Александар Хрњак – психолог школе – председник тима

Милош Трајковић – директор школе

Александра Јовановић – наставник виоле

Марко Ђорђевић – помоћник директора, наставник клавира

Марија Миловановић – 4/1. Разред,  представник ученичког парламента

Биљана Босиљчић – председник Савета родитеља

Милица Стојановић – библиотекар/нототекар

 

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА ШКОЛЕ

 

ЧЛАНОВИ ТИМА:

Милош Трајковић – директор школе

Марко Ђорђевић – помоћник директора, наставник клавира

Ђорђе Милошевић – помоћник директора, наставник виолончела

Александар Хрњак – психолог школе

Јасенка Анђелковић Протић – помоћник директора, наставник историје музике и националне историје музике

Милица Стојановић  – библиотекар/нототекар


 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

ЧЛАНОВИ ТИМА:

Александар Хрњак – психолог школе – председник тима

Ђорђе Милошевић – помоћник директора, наставник виолончела

Милица Ђорђевић – наставник српског традиционалног певања

Александра Јовановић – наставник виолине и виоле

Зоран Гортнар – помоћник директора, наставник физичког васпитања


 

ВРШЊАЧКИ ТИМ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ

 ЧЛАНОВИ ТИМА СУ ПРЕДСТАВНИЦИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Марија Миловановић, 4/1. разред

Јана Дугалић, 3/1. разред

Ивана Конатар, 4/1. разред

Михајло Ненадић, 2/2. разред

Милица Обреновић, 4/1. разред


 

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ УНУТАР И ИЗВАН УСТАНОВЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА:

Невена Миљанић – психолог школе  – председник тима

Александар Хрњак – психолог школе

Ђорђе Милошевић – помоћник директора, наставник виолончела

Милица Ђорђевић – наставник традиционалног певања

Александра Јовановић – наставник виоле


 

ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

        ЧЛАНОВИ ТИМА:

 1. Милица Ђорђевић – наставник традиционалног певања – председник тима

  Александра Јовановић – наставник виоле

  Тијана Кандић – наставник клавира

  Марија Стојановић – наставник флауте

  Тања Андријић – наставник соло певања

  Зоран Гортнар – помоћник директора, наставник физичког васпитања

  Моника Лашанац – наставник флауте

затвори