ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Одлукa о одређивању лица за заштиту података о личности

Примена Закона о заштити података о личности

Презентација примене закона

Закон о заштити података о личности

Обавештење Министарства просвете

Захтев за остваривање права у вези са обрадом података о личности

Захтев за остваривање права поводом извршеног увида

корисни линк: Повереник