УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ, ШКОЛСКА 2024/2025. ГОДИНА (сви разреди осим првог разреда)

26. ЈУН  2024. године 9:00-14:00 часова, Дечанска 6 Уколико ученик уписује први разред основне музичке школе потребно је да одете на линк ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1. ПОПУЊЕНА И ПОТПИСАНА ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА УПИС Потврда пријаве биће послата на имејл адресу коју сте навели у пријави. Попуњену пријаву можете одштампати или преузети у секретаријату школе. Потребно је да одштампану пријаву потпишете заједно са наведеним сагласностима и предате у секретаријату са осталом…

ПРОЧИТАТИ ВИШЕУПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ, ШКОЛСКА 2024/2025. ГОДИНА (сви разреди осим првог разреда)
Read more about the article УПИС УЧЕНИКА ОД 2 – 4. РАЗРЕДА СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – ШКОЛСКА 2024/2025. ГОДИНА
Colorful music notes background with sheet music, disc and treble clef. Illustration Generative AI

УПИС УЧЕНИКА ОД 2 – 4. РАЗРЕДА СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – ШКОЛСКА 2024/2025. ГОДИНА

28. ЈУН  2024. године 9:00-14:00 часова, Дечанска 6 Уколико ученик уписује први разред средње музичке школе потребно је да одете на линк ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1. ПОПУЊЕНА И ПОТПИСАНА ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА УПИС Потврда пријаве биће послата на имејл адресу коју сте навели у пријави. Попуњену пријаву можете одштампати или преузети у секретаријату школе. Потребно је да одштампану пријаву потпишете заједно са наведеним сагласностима и предате у секретаријату са осталом…

ПРОЧИТАТИ ВИШЕУПИС УЧЕНИКА ОД 2 – 4. РАЗРЕДА СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – ШКОЛСКА 2024/2025. ГОДИНА
Read more about the article ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – ШКОЛСКА 2024/2025. ГОДИНА – померен за уторак 25. 6. 2024.
Colorful music notes background with sheet music, disc and treble clef. Illustration Generative AI

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – ШКОЛСКА 2024/2025. ГОДИНА – померен за уторак 25. 6. 2024.

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ - КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ (квота за упис редовних ученика - 32) МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ - СРПСКОГ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПЕВАЊА И СВИРАЊА (квота за упис редовних ученика - 8) МУЗИЧКИ САРАДНИК (квота за упис редовних ученика - 8) МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА (квота за упис редовних ученика - 8) 25. ЈУН 2024. године од 8:00-15:00 часова у Дечанској 6 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА I-  ПОПУЊЕНА И ПОТПИСАНА ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА УПИС Потврда пријаве биће послата…

ПРОЧИТАТИ ВИШЕВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – ШКОЛСКА 2024/2025. ГОДИНА – померен за уторак 25. 6. 2024.

УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ, ШКОЛСКА 2024/2025. ГОДИНА (1. разред ОМШ)

од 13. до 14. ЈУНА  2024. године од 9:00 до 14:00 часова, Дечанска 6 Упис ученика обављају родитељи/старатељи лично у секретаријату школе. РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА За више информација позовите секретаријат школе на тел. +381 11 3243 538 Број ученика  који се могу уписати  у први разред основне музичке школе  на одређени инструмент или певање утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних класа/одељења.   Уколико кандидат положи…

ПРОЧИТАТИ ВИШЕУПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ, ШКОЛСКА 2024/2025. ГОДИНА (1. разред ОМШ)

УПИС УЧЕНИКА ОД 2 – 4. РАЗРЕДА СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – ШКОЛСКА 2023/2024. ГОДИНА

28. ЈУН  2023. године 9:00-14:00 часова, Дечанска 6 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОПУЊЕНА ПРИЈАВА ЗА УПИС (добија се у секретаријату школе или се може преузети са сајта школе) II- ОРИГИНАЛ СВЕДОЧАНСТВО о завршеном претходном разреду или ђачка књижица (за ученике који понављају разред) Уколико донацију ученика уплаћујете онлајн, потврду о уплати можете послати на мејл potvrdе@mokranjacbg.rs QR код за донације ученика

ПРОЧИТАТИ ВИШЕУПИС УЧЕНИКА ОД 2 – 4. РАЗРЕДА СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – ШКОЛСКА 2023/2024. ГОДИНА

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – ШКОЛСКА 2023/2024. ГОДИНА

МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ - КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ (квота за упис редовних ученика - 32) МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ - СРПСКОГ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПЕВАЊА И СВИРАЊА (квота за упис редовних ученика - 8) МУЗИЧКИ САРАДНИК (квота за упис редовних ученика - 8) МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА (квота за упис редовних ученика - 8) 28. ЈУН 2023. године од 8:00-15:00 часова у Дечанској 6 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА I- ПРИЈАВА ЗА УПИС (добија се у секретаријату школе или кликом на…

ПРОЧИТАТИ ВИШЕУПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – ШКОЛСКА 2023/2024. ГОДИНА

УПИС УЧЕНИКА У ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Упис ученика у припремни разред за наредну школску годину је од уторка 20. јуна 2023. у Секретаријату школе, Дечансака 6, од 9:30 до 14:30 часова. формулар за упис Уколико донацију ученика уплаћујете онлајн, потврду о уплати можете послати на мејл potvrdе@mokranjacbg.rs QR код за донације ученика

ПРОЧИТАТИ ВИШЕУПИС УЧЕНИКА У ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ, ШКОЛСКА 2023/2024. ГОДИНА (сви разреди осим првог разреда)

28. ЈУН  2023. године 9:00-14:00 часова, Дечанска 6 ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОПУЊЕНА ПРИЈАВА ЗА УПИС (добија се у секретаријату  школе или се може преузети са сајта школе) II- ОРИГИНАЛ СВЕДОЧАНСТВО о завршеном претходном разреду или ђачка књижица за ученике који понављају разред, ученике од 2. до 3. разреда шестогодишњег и 2. разреда четворогодишњег школовања. Уколико донацију ученика уплаћујете онлајн, потврду о уплати можете послати на мејл potvrdе@mokranjacbg.rs QR код…

ПРОЧИТАТИ ВИШЕУПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ, ШКОЛСКА 2023/2024. ГОДИНА (сви разреди осим првог разреда)

УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ, ШКОЛСКА 2023/2024. ГОДИНА (1. разред ОМШ)

од 19. до 20. ЈУНА  2023. године од 9:00 до 14:00 часова, Дечанска 6 Упис ученика се обавља лично у секретаријату школе. РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА За више информација позовите секретаријат школе на тел. +381 11 3243 538 Број ученика  који се могу уписати  у први разред основне музичке школе  на одређени инструмент или певање утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних класа/одељења.   Уколико кандидат положи…

ПРОЧИТАТИ ВИШЕУПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ, ШКОЛСКА 2023/2024. ГОДИНА (1. разред ОМШ)

УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ, ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА (први разред)

од 20. до 23. ЈУНА  2022. године 9:00-14:00 часова, Дечанска 6 РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА БИЋЕ ИСТАКНУТИ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ У ХОЛУ ШКОЛЕ од 20. јуна 2022. За више информација позовите секретаријат школе на тел. +381 11 3243 538 Број ученика  који се могу уписати  у први разред основне музичке школе  на одређени инструмент или певање утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних класа/одељења.   Уколико…

ПРОЧИТАТИ ВИШЕУПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ, ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА (први разред)

Крај садржаја

Крај садржаја