СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА
  ТЕОРЕТСКУ НАСТАВУ

Биљана Васиљевић Драшковић - хармонија, контапункт, партитуре, увод у компоновање
Вишња Пешић - солфеђо, теорија
Даница Марковић - солфеђо, теорија
Зденко Радета - хармонија, увод у компоновање
Зорана Јовановић - етномузикологија, контрапункт
Јасенка Анђелковић Протић - историја музике са упознавањем музичке литературе, национална историја музике
Јасмина Лорин - солфеђо
Јелена Глибетић - солфеђо
Марко Д. Алексић - теорија, музички инструменти, партитуре, хор ОМШ
Марта Гајић - музички облици, етномузикологија
Маја Јовановић - солфеђо, теорија
Маја Црнчевић - солфеђо
Милица Ђокић - дириговање, хор и оркестар - СМШ
Невена Јовановић Марковић - солфеђо, теорија
Снежана Радојевић - солфеђо, теорија
Андреа Протић - солфеђо, припремни разред
затвори