СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА 
СОЛО ПЕВАЊЕ

Валентина Ташкова
Владимир Динић
Гордана Протић
Ивана Димитријевић Аранђеловић
Сања Пљакић
Тања Андријић
Тања Обреновић
затвори