СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА
ОПШТЕОБРАЗОВНУ НАСТАВУ

Александар Хрњак - психологија
Вања Дашић - немачки језик
Владимир Сремчевић - рачунарство и информатика
Душан Ћатић - верска настава
Зоран Гортнар - физичко васпитање
Јелена Гавровић - италијански језик
Љиља Мишур Тодоровић - филозофија, социологија, грађанско васпитање
Љубица Арсић - српски језик
Марина Дрндарски - биологија
Мира Попин - француски језик
Мирјана Вуколић - историја са историјом културе и цивилизације
Наташа Мишковић - енглески језик
Сибела Минић - физика
затвори