КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ

Директор

Милош Трајковић

Помоћници директоа

Јасенка Анђелковић Протић

Ђорђе Милошевић

Марко Ђорђевић

Секретар

Славица Танасијевић

Секретаријат - информације

Рад са странкама радним даном од 10-14

Љиљана Спасић

Наташа Николић

Рачуноводство

Шеф рачуноводства

Добрила Ћириловић

Николина Топић Благојевић

Међународна сарадња

Стручни сарадници

Александар Хрњак - психолог школе

Невена Ракић - психолог школе

Милица Стојановић - нототекар, медијатекар, библиотекар

Рачуни

Ученички динар, донација - редовни ђаци

840-2190760-83

За ванредне ђаке

840-1392666-17

Извод из регистра

Матични број

07004311

Шифра делатности

8532

ПИБ

101511540

Контакт форма

Адреса

затвори