СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА
ДУВАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ И ГИТАРУ

Адријана Кошутић - гитара
Ана Маринковић - гитара
Божур Јовичић - хорна
Владимир Гурбај - кларинет
Владимир Радуловић - гитара
Емоке Гњатовић - обоа
Марија Николић Стојановић - флаута
Милан Дујмовић - гитара
Милан Јанковић - обоа
Милош З. Николић - труба
Моника Лашанц Броћета - флаута
Никола Петровић - тромбон
Иван Јотић - фагот
затвори