ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ

РУКОВОДСТВО

Директор школе:

Милош Трајковић

Помоћници директора:

Марко Ђорђевић – наставник клавира

Ђорђе Милошевић – наставник виолончела

Јасенка  Анђелковић Протић – наставник историје музике

Зоран Гортнар – наставник физичког васпитања

Секретар школе:

Славица Танасијевић

Секретаријат:

Љиља Спасић

Наташа Николић

Стручни сарадници:

Александар Хрњак – психолог школе

Невена Миљанић – психолог школе

Милица Стојановић нототекар/библиотекар/медијатекар школе

Рачуноводство:

Добрила Ћириловић – шеф рачуноводства

Николина Топић Благојевић

 

ШКОЛСКИ ОДБОР

Председник:

др Ивана Медић – представник родитеља

Заменик председника:

Ђорђе Миличић – представник родитеља

Дејан Травица – наставник виолончела

Бранко Тадић – наставник српског традиционалног певања

Јанко Ђоковић – наставник клавира

Данко Рапајић – представник родитеља

Јелена Дујна – представник локалне самоуправе

Славица Грујичић – представник локалне самоуправе

Братислава Ђорђевић – представник локалне самоуправе

 

СТРУЧНА ВЕЋА

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

КЛАВИР И ХАРФУ

Председник стручног већа: Милица Васиљевић Бисенић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

КАМЕРНУ МУЗИКУ И ГУДАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ

(виолина, виола, виолончелo, контрабас)

Председник стручног већа: Зорица Кукин

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

ГИТАРУ И ДУВАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ

(флаутa, обоa, кларинета, хорнa, трубa, тромбон, фагот)

Председник стручног већа: Владимир Гурбај

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

СОЛО ПЕВАЊЕ

Председник стручног већа: Валентина Ташкова

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

ТЕОРЕТСКУ НАСТАВУ

(солфеђо, теорија музике, музички инструменти, хармонија, контрапункт, историја музике са упознавањем музичке литературе, музички облици, етномузикологија, национална историја музике, свирање хорских партитура, дириговање, увод укомпоновање и аудио визуелна техника)

Председник стручног већа: Јасенка Анђелковић Протић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ

(српско традиционално певање, фрула, кавал, гусле, народне игре, етнологија и народни ансамбли)

Председник стручног већа: Бранко Тадић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

ОПШТЕОБРАЗОВНУ НАСТАВУ

(српски језик, енглески језик, француски језик, немачки језик, италијански језик, физика, биологија, психологија, историја са историјом културе и цивилизације, рачунарство и информатика, физичко васпитање, веронаука, грађанско, социологија и филозофија)

Председник стручног већа: Љиља Мишур Тодоровић

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ У СМШ

1 – ВИ1: Маја Црнчевић – клавир, традиционална музика

1 – ВИ2: Јелена Глибетић – гудачи, дувачи, соло-певачи 

1 – ТО: Марта Гајић

1 – ООН: Љиља Мишур Тодоровић

2 – ВИ1: Андреја Илић – клавир, харфа, гитара, соло-певачи

2 – ВИ2: Даница Кремзер – гудачи, дувачи, традиционална музика

2 – ТО: Марко Алексић

2 –  ООН: Наташа Мишковић      

3 – ВИ1: Ђорђе Савчић – клавир, харфа, соло-певачи

3 – ВИ2: Соња Шипић – гудачи, гитара, дувачи

3 – ТО: Маја Јовановић

3 – ООН: Mарина Дрндарски

4 – ВИ1: Звездана Марнић – клавир, харфа, соло-певачи

4 – ВИ2: Даница Марковић – гудачи, гитара, дувачи, традиционална музика

4 – ТО: Зорана Јовановић

4 – ООН:  Зоран Гортнар    

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Председник:

Младен Поповић 4/1. разред

 

Потпредседник:

Лара Мајсторовић 2/1. разред

 

Члан задужен за културне делатности школе:

Теодора Ботић, 2/1. разред

Члан задужен за екологију

Миња Стојановић, 3/1. разред

Благајник:

Ања Пантић, 3/1. разред

Члан задужен за школска питања:

Марија Елена Натошевић, 3/1. разред

Члан задужен за самовредновање рада школе:

Софија Константиновић, 2/1

Чланови ученичког парламента:

Надежда Николић, 1/1

Максим Ковачевић, 1/1

Симонида Атанасковић, 1/1

Лука Дрндић, 4/1

Софија Вукашин, 4/1

САВЕТ РОДИТЕЉА

Представник за 1. омш: 

Дарко Мирковић

Представник за 2. омш:

Катарина Костић

Представник за 3. омш:

Александар Тасковић – заменик председник Савета родитеља

Представник за 4. омш:

Ирина Јевтић

Представник за 5. омш:

Никола Лазић

Представник за 6. омш:

Марина Секедаће 

Представник за 1/1. смш:

Ранковић Зоран

Представник за 2/1. смш:

Ана Јанковић Пиљић

Представник за 3/1. смш:

Сузана Милетић Домановић

Представник за 4/1. смш:

Дрндић Дарко – председник Савета родитеља 

 

ПРЕДСТАВНИК ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА

Дрндић Дарко

ЗАМЕНИК ПРЕДСТАВНИКА ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА

Александар Тасковић

МЕНТОРСТВО И 

СТЕЧЕНА ЗВАЊА НАСТАВНИКА

МЕНТОР: 

Марија Николић Стоановић, флаута

 

СТЕЧЕНА ЗВАЊА ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК:

Љубица Перовић

Марина Дрндарски

Александар Хрњак

Снежана Радојевић

 

затвори