СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА 
ТРАДИЦИОНАЛНУ МУЗИКУ

Бранко Тадић - српско традиционално певање
Илија Спасојевић - етнологија
Милица Ђорђевић - српско традиционално певање
Милош В. Николић - кавал, народни ансамбли
Наташа Михаљинац - српско традиционално певање
Соња Шипић - фрула, народне игре
Славко Јекнић - гусле
затвори