You are currently viewing ОНЛАЈН МОЛБА

ОНЛАЈН МОЛБА

Убрзано напредовање, издавање картице за вежбање, признавање оцена, промена класе и општа молба

Молба за промену класе, признавање оцена, убрзано напредовање и издавање картице за вежбање.

Рок за подношење молбе је до 15. септембра. 2023.

Рок за подношење молби за издавање картице за вежбање је до 30. септембра 2023. године

Молба за издавање картице за вежбање се попуњава само онлајн.

Напомена: молба за испис и промену статуса школовања  подноси се лично у секретаријату школе у току школске године.

Линк за преузимање формулара у папирној форми:

ПОДАЦИ УЧЕНИКА/ЦЕ


ПОДАЦИ РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА


КОНТАКТ ПОДАЦИ


УБРЗАНО НАПРЕДОВЊЕ


ПРОМЕНА КЛАСЕ


ПРИЗНАВАЊЕ ОЦЕНА