Онлајн пријава за полагање разредних испита за завршне разреде у ОМШ и СМШ, школска 2023/2024. година

Рок за пријаву испита је од 17. до 20. маја 2024. Испити ће бити организовани у периоду од 21. до 30 маја 2024.

ПРОЧИТАТИ ВИШЕОнлајн пријава за полагање разредних испита за завршне разреде у ОМШ и СМШ, школска 2023/2024. година

ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК

Рок за пријаву испита је од 1. до 10. априла 2024. Распоред ће бити објављен 14. априла на сајту и огласној табли школе. Испити ће бити организовани у периоду од 15. априла 2024.

ПРОЧИТАТИ ВИШЕОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК

ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК

Рок за пријаву испита је од 2. до 15. августа 2023. Распоред ће бити објављен 16. јуна на сајту и огласној табли школе. Испити ће бити организовани у периоду од 21. до 30. августа 2023.

ПРОЧИТАТИ ВИШЕОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК

РЕЗУЛТАТИ КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У СВА ТРИ РОКА ЗА УПИС УЧЕНИКА У 1. РАЗРЕД ОМШ

Коначна ранг листа са оствареним резултатима кандидата током целог периода пријемних испита за упис ученика у први разред музичке. Број ученика који се могу уписати у први разред основне музичке школе на одређени инструмент или соло певање утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних места по класама/одељењима наставника. Минимални број бодова да би се положио пријемни испит је 60 од максималних 100 бодова. Сваки кандидат…

ПРОЧИТАТИ ВИШЕРЕЗУЛТАТИ КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У СВА ТРИ РОКА ЗА УПИС УЧЕНИКА У 1. РАЗРЕД ОМШ

Крај садржаја

Крај садржаја