РАСПОРЕД КАНДИДАТА КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД  ОМШ – 13.04.2024.

СА ПОЧЕТКОМ У 10.00, ДЕЧАНСКА 6, УЧИОНИЦА БР. 3 ГУДАЧИ   р.б.Шифра кандидатаИНСТРУМЕНТ- ПЕВАЊЕ/опциони инструмент  САТНИЦА 144833Виолина/српско трад.певање10.00 2449010Виолина10.00 3450322Виолина10.00 4451231Виола10.00 5454257Виолончело/клавир10.30 6454661Виолина/клавир10.30 7457081Виолина10.30 8452645Виолина10.30 СА ПОЧЕТКОМ У 11.00 ЧАСОВА, ДЕЧАНСКА 6, УЧИОНИЦА БР. 3 ДУВАЧИ И ГИТАРА   р.б.Шифра кандидатаИНСТРУМЕНТ- ПЕВАЊЕ/опциони инструмент  САТНИЦА 1456577Тромбон/гитара11.00 244855Тромбон11.00 3452544Флаута11.00 4457283Гитара/клавир11.00 5449313Гитара/Солопевање11.30 6450221Гитара/Клавир11.30 7451332Гитара/Флаута11.30 8456476Гитара/клавир11.30 9456879Гитара12.00 10457182Гитара12.00 11451736Гитара12.00 СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА, ДЕЧАНСКА 6, УЧИОНИЦА БР. 2 СОЛО ПЕВАЊЕ И СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ   р.б.Шифра кандидатаИНСТРУМЕНТ- ПЕВАЊЕ/опциони инструмент  САТНИЦА 1455164Соло певање10.00 2449111Соло певање10.00 3450423Соло певање10.00 4450524Соло певање10.00 5451029Соло певање10.30 6451938Соло певање10.30 7452039Соло певање10.30 8452140Соло певање10.30 9452342Соло певање11.00 10452746Соло…

ПРОЧИТАТИ ВИШЕРАСПОРЕД КАНДИДАТА КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД  ОМШ – 13.04.2024.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА

ЗА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ Припремна настава почиње у СУБОТУ, 25. 2. 2023. у 14ч Дечанска 6, учионица 7 Термини приремне наставе суботом у 14 часова,    25.02.2023.                 04.03.2023.                   11.03.2023.    18.03.2023.                 25.03.2023.                   01.04.2023.    22.04.2023.                 06.05.2023.                   13.05.2023.

ПРОЧИТАТИ ВИШЕПРИПРЕМНА НАСТАВА

Крај садржаја

Крај садржаја