You are currently viewing ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА – ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 2019/2020

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА – ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 2019/2020

Пријава за полагање пријемног испита ОМШ
(пријаву можете електронски попунити и одштампати)

У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ МОЖЕ ДА СЕ УПИШЕ УЧЕНИК ОСНОВНЕ ИЛИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОЈИ ПОЛОЖИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ.

У I разред за инструменте виолина, виола, виолончело, гитара, харфа, клавир и флаута, може да се упише ученик од 9 година и млађи.

У I разред за инструменте обоа, кларинет, фагот, хорна, труба, тромбон и за традиционалне инструменте (гусле, фрула и кавал) може да се упише ученик од 11 година и млађи.

У I разред за  соло певање, за женске гласове може да се упише ученик од 13 година и старији а за мушке гласове ученик од 16 година и старији.

У I разред за Традиционално певање може да се упише ученик од 10 година и старији.

У I разред може да се упише и ученик старији него што је прописано, уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.

Школа организује наставу припремног разреда за ученике млађег узраста


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:

ПОПУЊЕНА ПРИЈАВА

ПРИЈАВА СЕ ДОБИЈА У СЕКРЕТАРИЈАТУ ШКОЛЕ ИЛИ СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ СА САЈТА ШКОЛЕ.

ПРИЈАВУ МОЖЕТЕ ПРЕДАТИ У СЕКРЕТАРИЈАТУ ШКОЛЕ, РАДНИМ ДАНИМА ОД 9 ДО 14 ЧАСОВА У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ.


– ПРВИ ПРИЈЕМНИ РОК: СУБОТА 20. АПРИЛ 2019. (ПРИЈАВЕ СЕ ПОДНОСЕ ОД 10. – 17. АПРИЛА)

– ДРУГИ ПРИЈЕМНИ РОК: СУБОТА 18. МАЈ 2019. (ПРИЈАВЕ СЕ ПОДНОСЕ ОД 08. – 15. МАЈА)

– ТРЕЋИ ПРИЈЕМНИ РОК: СУБОТА 15. ЈУН 2019. (ПРИЈАВЕ СЕ ПОДНОСЕ ОД 05. – 12. ЈУНА)

САТНИЦА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА НА САЈТУ ШКОЛЕ, КАО И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ У ХОЛУ ШКОЛЕ, ДАН РАНИЈЕ.