ОДСЕЦИ
СТРУЧНА ВЕЋА

ПРЕДСЕДНИЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

КЛАВИР И ХАРФУ

Председник стручног већа: Милица Васиљевић Бисенић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

КАМЕРНУ МУЗИКУ И ГУДАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ

(виолина, виола, виолончело, контрабас)

Председник стручног већа: Нада Иванежа

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

ДУВАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ  И ГИТАРУ 

(флаута, обоа, кларинет, хорнa, трубa, тромбон, фагот)

Председник стручног већа: Владимир Гурбај

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

СОЛО ПЕВАЊЕ

Председник стручног већа: Валентина Ташкова

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

ТЕОРЕТСКУ НАСТАВУ

(солфеђо, теорија музике, музички инструменти, хармонија, контрапункт, историја музике са упознавањем музичке литературе, музички облици, етномузикологија, национална историја музике, свирање хорских партитура, дириговање увод у компоновање и аудио-визуелна техника)

Председник стручног већа: Јасенка Анђелковић Протић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ

(српско традиционално певање, фрула, кавал, гусле, народне игре, етнологија и народни ансамбли)

Председник стручног већа: Бранко Тадић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА

ОПШТЕОБРАЗОВНУ НАСТАВУ

(српски језик, енглески језик, француски језик, немачки језик, италијански језик, физика, биологија, психологија, историја са историјом културе и цивилизације, рачунарство и информатика, физичко васпитање, веронаука, грађанско, социологија и филозофија)

Председник стручног већа: Марија Воркапић