СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА
 КАЛВИР И ХАРФУ

Адела Караси Тодоровић
Александра Стриковић
Ана Павловић
Андреја Илић
Бодин Старчевић
Даниела Братковић Љуба
Ђорђе Савчић
Елеонора Пинговић
Жељка Воркапић
Звездана Марнић Перовић
Иван Мелеш
Ивана Дангубић
Ивана Танасковић
Јанко Ђоковић
Јасмина Јоксимовић
Јелена Стојиљковић Вранић
Јелена Ћетковић
Катарина Мишић
Катарина Шандоров
Лаура Таипи Милетић
Маргита Драккуловић Мелеш
Марко Ђорђевић
Милена Илић
Михаило Вукоичић
Наташа Шпачек
Снежана Милосављевић
Снежана Перуничић
Тијана Кандић Марић
Дијана Сретеновић - харфа

КОРЕПЕТИТОРИ

Добрила Миљковић
Драгош Холцлајтнер
Јасмина Раковић
Јелена Капор
Јелена Шиљег
Јулијана Шуловић
Мирјана Вујовић
Миљана Ђорђевић
Вера Гаталица
Ружица Гојковић
затвори