СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА
 КАЛВИР И ХАРФУ

Адела Караси Тодоровић
Александра Стриковић
Ана Павловић
Андреја Илић
Бодин Старчевић
Даниела Братковић Љуба
Дијана Сретеновић - харфа
Ђорђе Савчић
Елеонора Пинговић
Жељка Воркапић
Звездана Марнић Перовић
Иван Мелеш
Ивана Дангубић
Ивана Танасковић
Јанко Ђоковић
Јасмина Јоксимовић
Јелена Стојиљковић Вранић
Јелена Ћетковић
Катарина Мишић
Катарина Шандоров
Лаура Таипи Милетић
Маргита Драккуловић Мелеш
Марко Ђорђевић
Милена Илић
Милица Васиљевић Бисенић
Михаило Вукоичић
Наташа Шпачек
Ружица Гојковић
Снежана Милосављевић
Снежана Перуничић
Тијана Кандић Марић

КОРЕПЕТИТОРИ

Вера Гаталица
Добрила Миљковић
Драгош Холцлајтнер
Јасмина Раковић
Јелена Капор
Јелена Шиљег
Јулијана Шуловић
Катарина Јовановић
Мирјана Вујовић
Миљана Ђорђевић
затвори