ОНЛАЈН МОЛБА

Молба за промену класе, признавање оцена, убрзано напредовање и издавање картице за вежбање. Рок за подношење молбе је до 16. септембра. 2022. Напомена: молба за испис и промену статуса школовања  подноси се лично у секретаријату школе у току школске године.

ПРОЧИТАТИ ВИШЕОНЛАЈН МОЛБА

Крај садржаја

Крај садржаја