ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Одлукa о одређивању лица за заштиту података о личности Примена Закона о заштити података о личности Презентација примене закона Закон о заштити података о личности Обавештење Министарства просвете Захтев за остваривање права у вези са обрадом података о личности Захтев за остваривање права поводом извршеног увида корисни линк: Повереник

ПРОЧИТАТИ ВИШЕЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

РЕГУЛАТИВА – ПРАВНИ АКТИ

ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ Закон о основама система образовања и васпитања Закон о основном образовању и васпитању Закон о средњем образовању и васпитању Закон о изменама и допунама Закона о oсновном образовању и васпитању Примена Закона о заштити података о личности Активности школе у процесу планирања и реализације мера у циљу спречавања насиља, злостављања и занемаривања ПРАВИЛНИЦИ Правилник о оцењивању у ОМШ Правилник о оцењивању у СМШ…

ПРОЧИТАТИ ВИШЕРЕГУЛАТИВА – ПРАВНИ АКТИ

Крај садржаја

Крај садржаја