РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД  ОМШ,  08.06.2024.

СА ПОЧЕТКОМ У 10.00, ДЕЧАНСКА 6, УЧИОНИЦА БР. 3 ГУДАЧИ   р.б.Шифра кандидатаИНСТРУМЕНТ- ПЕВАЊЕ/опциони инструмент  САТНИЦА 14765196Виолина/клавир10.00 24769200Виолина/фрула10.00 34637146Виолина/10.00 44688167Виолина/клавир10.00 54704172Виолина10.00 64722180Виолина10.30 74751185Виолина10.30 84832230Виолина/клавир10.30 СА ПОЧЕТКОМ У 11.00 ЧАСОВА, ДЕЧАНСКА 6, УЧИОНИЦА БР. 3 ДУВАЧИ И ГИТАРА   р.б.Шифра кандидатаИНСТРУМЕНТ- ПЕВАЊЕ/опциони инструмент  САТНИЦА 14754188Гитара11.00 24755189Гитара11.00 34763194Гитара11.00 4457988Гитара11.00 54642149Гитара/виолина11.00 64650156Гитара/клавир11.30 74654158Гитара/клавир11.30 84675163Гитара11.30 94680165Гитара/клавир11.30 104723181Гитара/клавир11.30 114831229Гитара12.00 124826226Гитара12.00 134802216Тромбон12.00 144799213Флаута12.00 154800214Тромбон12.00 164804217Флаута12.00 СА ПОЧЕТКОМ У 11.30 ЧАСОВА, ДЕЧАНСКА 6, УЧИОНИЦА БР. 2 СОЛО ПЕВАЊЕ   р.б.Шифра кандидатаИНСТРУМЕНТ- ПЕВАЊЕ/опциони инструмент  САТНИЦА 14762193Соло певање/11.30 24767198Соло певање11.30 34771201Соло певање/11.30 44772202Соло певање/клавир11.30 54649155Соло певање/11.30 64653157Соло певање /ср.тр.певање12.00 74658161Соло певање/ клавир12.00 84638147Соло певање/12.00 94695168Соло певање12.00 104746182Соло певање12.00 114753187Соло певање/клавир12.30 124775204Соло певање12.30 134783206Соло…

ПРОЧИТАТИ ВИШЕРАСПОРЕД ПОЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД  ОМШ,  08.06.2024.

Крај садржаја

Крај садржаја