You are currently viewing ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ 2024/2025. ШКОЛСКА ГОДИНА

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ 2024/2025. ШКОЛСКА ГОДИНА

ЗА ИНСТРУМЕНТЕ – ГЛАС: КЛАВИР, ХАРФА, ВИОЛИНА, ВИОЛА, ВИОЛОНЧЕЛО, КОНТРАБАС, СОЛО ПЕВАЊЕ, ФЛАУТА, КЛАРИНЕТ, ОБОА, ФАГОТ, ХОРНА, ТРУБА, ТРОМБОН, СТРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ , ГУСЛЕ, ФРУЛА, КАВАЛ

У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ МОЖЕ ДА СЕ УПИШЕ УЧЕНИК ОСНОВНЕ ИЛИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОЈИ ПОЛОЖИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И АКО ИСПУЊАВА СЛЕДЕЋИ УСЛОВ:

У I разред за инструменте виолина, виола, виолончело, гитара, харфа, клавир и флаута, може да се упише ученик од 9 година и млађи.

У I разред за инструменте обоа, кларинет, фагот, хорна, труба, тромбон и за традиционалне инструменте (гусле, фрула и кавал) може да се упише ученик од 11 година и млађи.

У I разред за  соло певање, за женске гласове може да се упише ученик од 13 година и старији а за мушке гласове ученик од 16 година и старији.

У I разред за Традиционално певање може да се упише ученик од 10 година и старији.

У I разред може да се упише и ученик старији него што је прописано, уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке способности.

Школа организује наставу припремног разреда за ученике млађег узраста

Ученици који су похађали припремни разред у музичкој школи такође полажу пријемни испит.ПРВИ ТЕРМИН 13. април 2024. – рок за пријаву до 10. априла 20234

ДРУГИ ТЕРМИН 11. мај 2024. – рок за пријаву до 8. маја 2024.

ТРЕЋИ ТЕРМИН 8. јун 2024. – рок за пријаву до 5. јуна 2024.

САТНИЦА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА НА САЈТУ ШКОЛЕ И НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ У ХОЛУ ШКОЛЕ.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА БИЋЕ ОБЈАВЊЕНА НАКОН СВА ТРИ ПРИЈЕМНА РОКА 

ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

ПОДАЦИ УЧЕНИКА/ЦЕ


ПОДАЦИ РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА


ПРИЈАВЉУЈЕМ СЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПТА ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ


(уколико су попуњена места на инструменту за који се кандидат пријавио)