You are currently viewing ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У 1. СМШ

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У 1. СМШ

ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Уз  Пријаву  кандидат  подноси   документацију о општем успеху у претходном школовању : 

А- Општи успех у  основној музичкој школи :

  1. фотокопија сведочанства 6, 5. и 4.  разреда за шестогодишње основно   музичко образовање или ђачка књижица
  2. фотокопија сведочанства  2, 3. и 4. разреда за четворогодишње основно музичко образовање или ђачка књижица
  3. фотокопија сведочанства другог разреда за двогодишње основно музичко образовање, или  ђачка  књижица
  4. потврда  музичке школе да је кандидат  уписан  у  завршни разред
  5. Кандидати који немају завршену основну музичку школу(нису завршни разреди омш),  да би стекли право да приступе пријемном испиту ,  дужни су да пре пријемног испита,  полаже Испит  за ниво основне музичке школе.  Пријава за полагање  овог испита за ниво омш , је на сајту школе.

Б- Општи  успех у основној ( редовној ) школи

  • фотокопија сведочанства последња три завршена разреда  осмогодишње основне школе или  потврда  основне  школе о општем успеху у последња три завршена  разреда.
  • Ученици осмог разреда  достављају  и  шифру ( добијају је у ОШ)

Ц- Кандидати који  већ похађају другу средњу школу или факултет  уместо сведочанства треба да донесу  потврду да су редовни ученици /студенти.

Напомена :  За упис у музичку школу  за главни  предмет соло певање  и  традиционално певање , може да се упише ученик – женски глас млађа од 21 годинe и ученик – мушки глас  млађи од 23 године , уз потврду  о студирању .

За упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек  за главни предмет контрабас , може да се упише ученик млађи  од 19 година.

РОК ЗА ПРЕДАЈУ ДОДАТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈЕ ДО ПЕТАКА 29.05.2020.

лично у секретаријату школе од 10 до 14 часова или послати мејлом скенирано на: prijemnisms@gmail.com 

Упутство, Правилник и Смернице за полагање пријемног испита за упис у 1. разред средње школе.