You are currently viewing УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ, ШКОЛСКА 2023/2024. ГОДИНА (1. разред ОМШ)

УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ, ШКОЛСКА 2023/2024. ГОДИНА (1. разред ОМШ)

од 19. до 20. ЈУНА  2023. године

од 9:00 до 14:00 часова, Дечанска 6

Упис ученика се обавља лично у секретаријату школе.

РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

За више информација позовите секретаријат школе на тел. +381 11 3243 538

Број ученика  који се могу уписати  у први разред основне музичке школе  на одређени инструмент или певање утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних класа/одељења.  

Уколико кандидат положи пријемни испит за одређени инструмент/певање, а због ограниченог броја места није у могућности да оствари своје право уписа у основну музичку школу, исти може да буде уписан на други инструмент или други одсек на којем има слободног места.

*** 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(добија се у секретаријату  школе или се може преузети са сајта школе)

  • 2. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ (копија) 
  • 3. ДОКАЗ О РЕДОВНОМ ШКОЛОВАЊУ ( да је ученик  редовне основне или средње школе ).

Уколико донацију ученика уплаћујете онлајн, потврду о уплати можете послати на мејл potvrdе@mokranjacbg.rs

QR код за донације ученика