You are currently viewing РЕЗУЛТАТИ КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У СВА ТРИ РОКА ЗА УПИС УЧЕНИКА У 1. РАЗРЕД ОМШ

РЕЗУЛТАТИ КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У СВА ТРИ РОКА ЗА УПИС УЧЕНИКА У 1. РАЗРЕД ОМШ

Коначна ранг листа са оствареним резултатима кандидата током целог периода пријемних испита за упис ученика у први разред музичке. Број ученика који се могу уписати у први разред основне музичке школе на одређени инструмент или соло певање утврђује директор школе за сваку школску годину, а према броју слободних места по класама/одељењима наставника.

Минимални број бодова да би се положио пријемни испит је 60 од максималних 100 бодова. Сваки кандидат који није остварио минимални број бодова није стекао услов да положи пријемни испит.

Положени пријемни испит не гарантује и упис у МШ МОКРАЊАЦ, јер уколико кандидат положи пријемни испит за одређени инструмент/певање, а због ограниченог броја места, а у складу са оствареним бодовима на пријемном није у могућности да оствари своје право уписа у основну музичку школу, исти може да буде уписан на други инструмент или одсек где има слободних места.

Резултати са оствареним бодовима за сваког кандидата на коначној као и на прелиминарним ранг листама биће објављени под јединственом шифром коју школа додељује сваком кандидату који је приступио полагању пријемног испита.

ОДСЕК ЗА СОЛО ПЕВАЊЕ

шифра пријавебодовиинструмент/глас
3565127100Соло певање
345637100Соло певање
353397100Соло певање
3598146100Соло певање
3599147100Соло певање
3600148100Соло певање
3617162100Соло певање
3575132100Соло певање
3547111100Соло певање
3611158100Соло певање
3681175100Соло певање
3706191100Соло певање
3755213100Соло певање
40095100Соло певање
ИСПОД КВОТЕ ЗА УПИС
34905690Соло певање
34634189Соло певање
35168085Соло певање
374921285Соло певање
355612080Соло певање
34804875Соло певање
35289275Соло певање
380823275Соло певање
356712970Соло певање
368818165Соло певање
4009860соло певање
355912350Соло певање

ОДСЕК ЗА СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ

шифра пријавебодовиинструмент/глас
347145100Српско трад. Певање
3546110100Српско трад. Певање
3551115100Српско трад. Певање
3623168100Српско трад. Певање
3689182100Кавал/фрула
353296100Кавал
3548112100Гусле
3537101100Фрула/кавал
40097100Српско трад. певање
354210695Српско трад. Певање
355712195Српско трад. Певање
380522995Српско трад. Певање
33801590Српско трад. певање
34966190Српско трад. певање
35228690Српско трад. певање
ИСПОД КВОТЕ ЗА УПИС
359614480Српско трад. Певање
34523375Српско трад. певање
375621470Српско трад. певање
355311770Српско трад. Певање
360515360Српско трад. Певање
4009950Српско трад. певање

ОДСЕК ЗА ГУДАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ

шифра пријавебодовиинструмент/глас
348149100Виолина
334113100Виолина/ клавир
379022297Виолончело/гитара
35097395Виолина/контрабас
361816392Контрабас/гитара
3330790Виолончело/виолина
34342090Виолина/соло певање
34402190Виолина/
34825090Виолина
34976290Виолина/виолончело
363816990Виолина
378822188Виолина/клавир
357413185Виолина/виолончело
34191980Виолина/клавир
34583980Виолина/клавир
356112580Виолина/
356212680Виолина/
34543575Виолончело/харфа

ОДСЕК ЗА ДУВАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ И ГИТАРУ

шифра пријавебодовиинструмент/глас
352387100Тромбон/
352690100Тромбон/
3544108100Тромбон
35218598Тромбон/
376421598Кларинет
358814095Хорна/
361415995Тромбон
361916095Тромбон/
360114995Флаута
4009980Флаута
35026780Флаута
371119680Кларинет
358113775Флаута
372120475Флаута
34573870Труба


шифра пријаве
бодовиинструмент/глас
334012100Гитара
3538102100Гитара/
3578134100Гитара/
3604152100Гитара/клавир
3812235100Гитара/клавир
35127695Гитара/клавир
35279193Гитара/
34915792Гитара
358013690Гитара/солопевање
33351180Гитара/клавир
361015780Гитара/виолончело
34935975Гитара/клавир
364017075Гитара/
ИСПОД КВОТЕ ЗА УПИС
35077170Гитара/виолина
369018370Гитара/виолончело
379222470Гитара/виолина
380623070Гитара/солопевање
34784665Гитара/клавир
34794760Гитара/виолина

ОДСЕК ЗА КЛАВИР И ХАРФУ

шифра пријавебодовиинструмент/глас
33318100Клавир
344930100Клавир
350670100Клавир
350872100Клавир
40081100Клавир
40082100Клавир/виолина
40083100Клавир/
40084100Клавир
40085100Клавир
3685179100Клавир
3622167100Клавир
3733209100Клавир/
3776217100Клавир/Виолина
40086100Клавир
344728100Клавир/виолина
3584139100Клавир
3540104100Клавир/виолина
3591142100Клавир
3680174100Клавир
34513298Клавир
34594095Клавир
34885595Клавир
368618095Клавир Соло певање
361916495Клавир
359014195Клавир
4008793Клавир/гитара
365917190Клавир
374021190Клавир/
377821890Клавир/
359514390Клавир/гитара
360215090Клавир/виолина
362016590Клавир
34412285Клавир
34875485Клавир
4008885Клавир/гитара
368217685Клавир/Виолина
380723185Клавир/Гитара
356612885Клавир/гитара
360815585Клавир
361616185Клавир/виолина
34996480Клавир/гитара
4008980Клавир/гитара
4009080Клавир
366417280Клавир/Виолина
370418980Клавир/Гитара
379622580Клавир/Гитара
381023480Клавир/Соло певање
35319580Клавир
35198380Клавир/виолина
ИСПОД КВОТЕ ЗА УПИС
4009175Клавир/виолина
4009270Кларинет/флаута
356813070Клавир/харфа
360615470Клавир
35309470Харфа
4009360Клавир
33681455Клавир/виолина
33991755Клавир
34011855Клавир/виолина
34533455Клавир
34855255Клавир/флаута
379922755Клавир/
370519055Харфа
370018850Клавир
377321650Клавир/Гитара
препорука за припремни разред
348653Клавир
346743Клавир/виолина
345536Клавир
345031Клавир/солопевање
3579135Клавир