You are currently viewing Родитељски састанак за родитеље ученика завршних разреда ОМШ

Родитељски састанак за родитеље ученика завршних разреда ОМШ

Родитељски састанак за родитеље ученика завршних разреда ОМШ, поводом пријемног испита за  упис у први разред средње музичке школе одржаће се у понедељак 26.02.2024. у 19 часова у учионици бр.4 , Дечанска 6.

Том приликом ће бити пружене неопходне информације у вези пријемног испита и припремне наставе као и даљег школовања и организације рада у средњој музичкој школи.

Родитељском састанку могу да присуствују и родитељи заинтересованих ученика за упис у први разред СМШ из других школа.

У прилогу се налази распоред одржавања припремне наставе.