You are currently viewing ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ – ДРЖАВНА ПРОБНА МАТУРА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ – ДРЖАВНА ПРОБНА МАТУРА

ДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР (ИСПИТИ ИЗ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА)

Шифра тестаИспитХемијска оловкаГрафитна оловка, гумица и резачКалкулатор*Прибор за цртање**
3001Српски језик и књижевностданенене
3201Енглески језикданенене
3203Немачки језикданенене

* Калкулатор са основним рачунским операцијама, који није програмабилан / ** Шестар и два троугла

ДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР (УМЕТНИЧКИ ИСПИТ)

Испит полажу ученици из образовног профила Музички сарадник – теоретичар.

Шифра тестаИспитХемијска оловкаГрафитна оловка, гумица и резач
1310Солфеђо и хармонијадада

Обавештење о распореду полагања државна матура 2022.

1. Српски језик и књижевност – Испит се полаже 5.4.2022. године од 12:00 до 15:00 часова у згради школе у Крунској 8.

Распоред полагања (име ученика и број учионице у којој полаже испит)

Ред.бр.Презиме и име ученикаБрој учионице у којој полаже испитДежурни запослени
  1.        Богуновић Неда3С.Танасијевић, Н.Миљанић
  2.        Ботић Теодора3С.Танасијевић, Н.Миљанић
  3.        Вукајлов Сара3С.Танасијевић, Н.Миљанић
  4.        Вукоманчић Тара3С.Танасијевић, Н.Миљанић
  5.        Деспот Ема3С.Танасијевић, Н.Миљанић
  6.        Ђоројевић Никола3С.Танасијевић, Н.Миљанић
  7.       Законовић Душан3С.Танасијевић, Н.Миљанић
  8.       Зивлаковић Милица3С.Танасијевић, Н.Миљанић
  9.       Илић Невена3С.Танасијевић, Н.Миљанић
       10.       Јаношевић Ана3С.Танасијевић, Н.Миљанић
Ред.бр.Презиме и име ученикаБрој учионице у којој полаже испитДежурни запослени
  1.       Јеличић Дуња4Александра Анђелковић
  2.       Константиновић Софија4Александра Анђелковић
  3.       Милашиновић Никола4Александра Анђелковић
  4.       Милић Огњен4Александра Анђелковић
  5.       Митић Ива4Александра Анђелковић
  6.       Обрадовић Татјана4Александра Анђелковић
  7.       Пјевовић Василиса4Александра Анђелковић
  8.       Симовић Ема4Александра Анђелковић
  9.       Спасовић Константин4Александра Анђелковић
       10.       Стаменковић Тијана4Александра Анђелковић

2. Енглески језик- Испит се полаже 7.4.2022. године од 12:00 до 15:00 часова у згради школе у Крунској 8.

Распоред полагања (име ученика и број учионице у којој полаже испит)

Ред.бр.Презиме и име ученикаБрој учионице у којој полаже испитДежурни запослени
  1.        Богуновић Неда3С.Танасијевић, Н.Миљанић
  2.        Ботић Теодора3С.Танасијевић, Н.Миљанић
  3.        Вукајлов Сара3С.Танасијевић, Н.Миљанић
  4.        Деспот Ема3С.Танасијевић, Н.Миљанић
  5.        Ђоројевић Никола3С.Танасијевић, Н.Миљанић
  6.        Зивлаковић Милица3С.Танасијевић, Н.Миљанић
  7.       Илић Невена3С.Танасијевић, Н.Миљанић
  8.       Јаношевић Ана3С.Танасијевић, Н.Миљанић
Ред.бр.Презиме и име ученикаБрој учионице у којој полаже испитДежурни запослени
  1.        Јеличић Дуња4Марија Воркапић
  2.        Константиновић Софија4Марија Воркапић
  3.        Милашиновић Никола4Марија Воркапић
  4.        Милић Огњен4Марија Воркапић
  5.        Митић Ива4Марија Воркапић
  6.       Обрадовић Таатјана4Марија Воркапић
  7.       Пјевовић Василиса4Марија Воркапић
  8.       Симовић Ема4Марија Воркапић
  9.       Спасовић Константин4Марија Воркапић
       10.       Стаменковић Тијана4Марија Воркапић

3. Немачки језик- Испит се полаже 7.4.2022. године од 12:00 до 15:00 часова у згради школе у Крунској 8.

Распоред полагања (име ученика и број учионице у којој полаже испит)

Ред.бр.Презиме и име ученикаБрој учионице у којој полаже испитДежурни запослени
  1.        Вукоманчић Тара5Наташа Мишковић
  2.        Законовић Душан5Наташа Мишковић

4. Солфеђо и хармонија- Испит се полаже 8.4.2022. године од 12:00 до 15:00 часова у згради школе у Дечанској 6.

Распоред полагања (име ученика и број учионице у којој полаже испит)

Ред.бр.Презиме и име ученикаБрој учионице у којој полаже испитДежурни запослени
  1.        Зивлаковић Милица6Милица Крнета
  2.        Јеличић Дуња6Милица Крнета

КАНДИДAТИ И ЊИХОВЕ ОБАВЕЗЕ

 • У пилотирању учешће узимају сви ученици четвртог разреда гимназија, средњих уметничких и средњих стручних школа.
 • Ученици на испит доносе ђачку књижицу са сликом или важећу личну карту.

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

 • Испити се полажу најмање два дана, односно три дана (у случају уметничког образовног профила музички сарадник – теоретичар). Сваког дана се полаже само један испит.
 • Писмени испит сваког дана почиње у 12.00 часова. Трајање испита је 3 сата.
 • Кандидати су дужни да у школу, односно на место полагања испита дођу у 11.30 часова све дане одржавања писмених испита
 • На сваки испит треба понети потребан дозвољени прибор
 • Кандидати се распоређују у просторије у којима ће се полагати писмени испити према унапред утврђеним списковима кандидата који су истакнути на огласној табли или на другом видљивом месту у школи.                        

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

 • Кандидат решава тест према упутствима које су дали дежурни наставници и према упутству за рад на насловној страни теста.
 • На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона и других преносивих уређаја електронске комуникације, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.
 • Кандидати су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне и друге преносиве уређаје електронске комуникације, пернице, белешке, папире, храну и сл., осим воде/освежавајућег напитка.
 • На испиту није дозвољено поседовање, односно употреба недозвољеног прибора; окретање, разговарање, односно комуницирање; преписивање или допуштање преписивања; ометање тока испита; напуштање просторије у којој се полаже испит без одобрења дежурног наставника нити поседовање недозвољених материјала. Кандидати ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника.
 • Кандидатима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже писмени испит првих 30 минута испита, као ни последњих 15 минута.
 • Када кандидати заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте просторију тако да не ремете рад других кандидата.