You are currently viewing ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ

Припремна настава за пријемни испит за средњу музичку школу почиње у петак 8.4.2022.

Припремна настава за предмете солфеђо и теорија музике

Дечанска 6, учионица 7

Субота 12:30 – 14:00

Професор Снежана Радојевић

snezanaradojevic@mokranjacbg.rs

Крунска 8, учионица 13

Петак 13:15 – 14:00

Професор Невена Јовановић Марковић

nevenajovanovic@mokranjacbg.rs

Крунска 8, учионица 3

Петак  9:15 – 10:00

Петак 18: 40 – 19:25

Професор Вишња Пешић

visnjapesic@mokranjacbg.rs

Задаци са ранијих пријемних испита за средњу музичку школу (диктате, мелодијске и парлато вежбе из Солфеђа, као и тестове из Теорије музике)