You are currently viewing ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ДОПУНСКИ (ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ) И ВАНРЕДНИ ИСПИТИ, СУСТИЗАЊЕ И УБРЗАНО НАПРЕДОВАЊЕ

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПОДНЕЛИ ПРИЈАВЕ ЗА  ПОЛАГАЊЕ

ИСПИТА  У  ЈАНУРАСКОМ ИСПИТНОМ  РОКУ ШКОЛСКЕ 2021 / 2022. ГОДИНЕ

ДОПУНСКИ (диференцијални), СУСТИЗАЊЕ ООН  СМШ

  1. Никола Ђоројевић  (биологија) 4. смш
  2. Никола Ранковић (биологија) 3 смш
  3. Магда Пуљевић (српски језик, енглески језик, немачки језик , математика, физика, историја, физичко, биологија, информатика, верска/грађанско) 3. смш 

ВАНРЕДНИ СМШ / ОМШ

  1. Ивана Митрoвић (музички облици) 3.смш
  2. Теа Веселиновић (солфеђо) 2. омш

УБРЗАНО НАПРЕДОВАЊЕ ОМШ,

  1. Наталија Михајловић (виолончело, оркестар, солфеђо) 4. омш