You are currently viewing УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА (сви разреди осим првог разреда)

УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА (сви разреди осим првог разреда)

28. ЈУН  2021. године

9:00-14:00 часова, Дечанска 6

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  1. ПОПУЊЕНА ПРИЈАВА ЗА УПИС

(добија се у секретаријату  школе или се може преузети са сајта школе)

II- ОРИГИНАЛ СВЕДОЧАНСТВО о завршеном претходном разреду или ђачка књижица за ученике који понављају разред, ученике од 2. до 3. разреда шестогодишњег и 2. разреда четворогодишњег школовања.