You are currently viewing УБРЗАНО НАПРЕДОВАЊЕ, ВАНРЕДНИ, ОДЛОЖЕНИ И ПОПРАВНИ ИСПИТИ

УБРЗАНО НАПРЕДОВАЊЕ, ВАНРЕДНИ, ОДЛОЖЕНИ И ПОПРАВНИ ИСПИТИ

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ МОЛБИ и  ПРИЈАВА

ЗА ПОЛАГАЊE ИСПИТА У

АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ЈЕ

ДО 25. 06. 2019. ГОДИНЕ

У СЕКРЕТАРИЈАТУ ШКОЛЕ  У ДЕЧАНСКОЈ 6

СВЕ ПРИЈАВЕ КОЈЕ БУДУ ДОСТАВЉЕНЕ НАКОН НАВЕДЕНОГ ДАТУМА НЕЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ