You are currently viewing ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД ОМШ

ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД ОМШ

ТРЕЋИ ПРИЈЕМНИ РОК

СУБОТА  15.06.2019.

Дечанска бр. 6

КЛАВИР И ХАРФА – учионица бр. 7

10:00 часова

ГИТАРА – учионица бр. 6

10:00 часова                                                         

ДУВАЧИ  и    ГУДАЧИ

11:30 часова – учионица бр. 6

ОДСЕК ЗА СОЛО ПЕВАЊЕ

10:00 часова – учионица бр. 2

СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ  И ОДСЕК ЗА СОЛО ПЕВАЊЕ

11:00 часова – учионица бр. 2