You are currently viewing РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Припремни разред

Настава припремног разреда почиње од 11. септембра.

ОСНОВНА ШКОЛА

шестогодишња – клавир и харфа

шестогодишња – гудачи, гитара и дувачи

четворогодишња – етно, певачи, контрабас

ХОР УЧЕНИКА ОМШ

СРЕДЊА ШКОЛА

I ВИ-ТМ

I ТО-МП

II ВИ-ТМ

II TO

III ВИ-ТМ

III TO

IV ВИ-ТМ

IV TO

РАСПОРЕД ОПШТЕОБРАЗОВНЕ НАСТАВЕ

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ

РАСПОРЕД НАСТАВНИКА ПО СМЕНАМА НАСТАВНИКА

Дечанска 6

Крунска 8

КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 2023/2024.

Основна школа

Средња школа

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ

ОСНОВНА ШКОЛА

За све разреде основне музичке школе – 5. септембар 2023. у 17:30 часова, Свечана сала МШ Мокрањац, Дечанска 6

СРЕДЊА ШКОЛА

За 1. разред средње музичке школе – 5. септембар 2023. у 18:15 часова, Свечана сала МШ Мокрањац, Дечанска 6

За 2. разред средње музичке школе – 5. септембар 2023. у 19:00 часова, учионица 4, Дечанска 6

За 3. разред средње музичке школе – 5. септембар 2023. у 19:00 часова, учионица 6, Дечанска 6

За 4. разред средње музичке школе – 5. септембар 2023. у 19:00 часова, учионица 7, Дечанска 6