You are currently viewing РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

распореди су ажурирани 8.9.2022.

Настава припремног разреда почиње од 12. септембра.

ОСНОВНА ШКОЛА

СРЕДЊА ШКОЛА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ

ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА И ДОДАТНЕ-ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ

РАСПОРЕД НАСТАВНИКА ПО СМЕНАМА НАСТАВНИКА

Дечанска 6

Крунска 8

КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 2022/2023.

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ

ОСНОВНА ШКОЛА

За све разреде основне музичке школе – 5. септембар 2022. у 17:30 часова, Свечана сала МШ Мокрањац, Дечанска 6

СРЕДЊА ШКОЛА

За 1. разред средње музичке школе – 5. септембар 2022. у 18:30 часова, Свечана сала МШ Мокрањац, Дечанска 6

За 2. разред средње музичке школе – 5. септембар 2022. у 19:00 часова, учионица 4, Дечанска 6

За 3. разред средње музичке школе – 5. септембар 2022. у 19:00 часова, учионица 6, Дечанска 6

За 4. разред средње музичке школе – 5. септембар 2022. у 19:00 часова, учионица 7, Дечанска 6