РЕГУЛАТИВА – ПРАВНИ АКТИ

ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ АКТИ Закон о основам система образовања и васпитања Закон о основном образовању и васпитању Закон о средњем образовању и вапитању ПОДЗАКОНСКА АКТА Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 2024 Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању 2024 Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника Правилник о вредновању квалитета рада установе Правилник о…

ПРОЧИТАТИ ВИШЕРЕГУЛАТИВА – ПРАВНИ АКТИ

Крај садржаја

Крај садржаја