You are currently viewing РАСПОРЕД КАНДИДАТА КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД  ОМШ – 13.04.2024.

РАСПОРЕД КАНДИДАТА КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД  ОМШ – 13.04.2024.

СА ПОЧЕТКОМ У 10.00, ДЕЧАНСКА 6, УЧИОНИЦА БР. 3

ГУДАЧИ

  р.б.Шифра кандидатаИНСТРУМЕНТ- ПЕВАЊЕ/опциони инструмент  САТНИЦА
 144833Виолина/српско трад.певање10.00
 2449010Виолина10.00
 3450322Виолина10.00
 4451231Виола10.00
 5454257Виолончело/клавир10.30
 6454661Виолина/клавир10.30
 7457081Виолина10.30
 8452645Виолина10.30

СА ПОЧЕТКОМ У 11.00 ЧАСОВА, ДЕЧАНСКА 6, УЧИОНИЦА БР. 3

ДУВАЧИ И ГИТАРА

  р.б.Шифра кандидатаИНСТРУМЕНТ- ПЕВАЊЕ/опциони инструмент  САТНИЦА
 1456577Тромбон/гитара11.00
 244855Тромбон11.00
 3452544Флаута11.00
 4457283Гитара/клавир11.00
 5449313Гитара/Солопевање11.30
 6450221Гитара/Клавир11.30
 7451332Гитара/Флаута11.30
 8456476Гитара/клавир11.30
 9456879Гитара12.00
 10457182Гитара12.00
 11451736Гитара12.00

СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА, ДЕЧАНСКА 6, УЧИОНИЦА БР. 2

СОЛО ПЕВАЊЕ И СРПСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ПЕВАЊЕ

  р.б.Шифра кандидатаИНСТРУМЕНТ- ПЕВАЊЕ/опциони инструмент  САТНИЦА
 1455164Соло певање10.00
 2449111Соло певање10.00
 3450423Соло певање10.00
 4450524Соло певање10.00
 5451029Соло певање10.30
 6451938Соло певање10.30
 7452039Соло певање10.30
 8452140Соло певање10.30
 9452342Соло певање11.00
 10452746Соло певање11.00
 11452847Соло певање11.00
 12455063Соло певање11.00
 13451837Соло певање/гитара11.30
 14455871Соло певање11.30
 15456980Соло певање11.30
 1644844Српско трад. певање11.30
 1744888Српско трад. певање12.00
 18450928Српско трад. певање12.00
 19457586Фрула12.00

СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА, ДЕЧАНСКА 6, УЧИОНИЦА БР. 7

КЛАВИР И ХАРФА

  р.б.Шифра кандидатаИНСТРУМЕНТ- ПЕВАЊЕ/опциони инструментСАТНИЦА
 1453653Клавир10.00
 2453754Клавир/гитара10.00
 3454762Клавир/гитара10.00
 4449414Клавир10.00
 5449616Клавир/гитара10.00
 6450625Клавир/гитара10.30
 7450726Клавир/кларинет10.30
 8450827Клавир10.30
 9451433Клавир/гитара10.30
 10451534Клавир/гитара10.30
 11451635Клавир/виолина11.00
 12452241Клавир11.00
 12452443Клавир/виолина11.00
 13453451Клавир/гитара11.00
 14453855Клавир/виолина11.00
 15455265Клавир/виолина11.30
 16456275Клавир/соло певање11.30
 17455972Клавир11.30
 18453956Клавир11.30
 19457787Клавир11.30
 20454560Харфа12.00