УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ (сви разреди)

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ (сви разреди)

28. ЈУН  2019. године

9:00-15:00 часова, Дечанска 6

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  1. ПОПУЊЕНА ПРИЈАВА ЗА УПИС

(добија се у секретаријату  школе или се може преузети са сајта школе)

II- ОРИГИНАЛ СВЕДОЧАНСТВО о завршеном претходном разреду или ђачка књижица (за ученике који понављају разред)