You are currently viewing Обавештење о измени Правилника о календару образовно-васпитног рада основне и средње школе за школску 2019/2020. годину

Обавештење о измени Правилника о календару образовно-васпитног рада основне и средње школе за школску 2019/2020. годину

У ситуацији ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања грађана, када је јавни градски и међуградски превоз готово укинут, када су прекинути туристички, културни и спортски садржаји, сматрамо да дане предвиђене за пролећни распуст треба искористити за учење и да би прекидање похађања наставе на даљину било на штету ученика, који свакако морају да буду у кругу породице и са што мање социјалних контаката у кући и ван куће.

У складу са наведеним, планирана промена календара огледа се у следећем:

За основне школе: од 13. до 16. априла 2020. (понедељак-четвртак) – настава на даљину према најављеном распореду часова и друге активности које школе планирају за ученике;

За средње школе: 15. и 16. априла 2020. (среда и четвртак) – настава на даљину према најављеном распореду часова и друге активности које школе планирају за ученике;

За основне и средње школе: од 17. до 20. априла 2020. (петак-понедељак) – пригодни едукативни садржаји у вези са празником и садржаји који су функцији квалитетног коришћења слободног времена ученика;

За основне и средње школе: од 21. априла 2020. (уторак) – наставак похађања наставе на даљину.

Представљена промена календара образовно-васпитног рада у основној и средњој школи омогућава нам да, по нормализовању ситуације, добијемо додатни простор за надокнаду кључних школских активности, о чему ћете бити благовремено обавештени.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА КАБИНЕТ МИНСТРА

линк документа