СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ СЕ ПРИМАЈУ У 1. РАЗРЕД ОМШ

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ СЕ ПРИМАЈУ У 1. РАЗРЕД ОМШ

од 24. јуна до 27. јуна,

од 10 до 14 часова у секретаријату школе, Дечанска 6

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  1. ПОПУЊЕНА ПРИЈАВА ЗА УПИС 

(добија се у секретаријату  школе или се може преузети са сајта школе

2. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА ИНСТРУМЕНТ РЕЗУЛТАТИ (мин 60 - мах 100)
wdt_ID ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА ИНСТРУМЕНТ РЕЗУЛТАТИ (мин 60 - мах 100)
1 НИКОЛА СТАМЕНКОВИЋ фагот 100
2 ЛАВ ЛУДВИГ тромбон 95
3 АЗРА ЈОВИЋ труба 91
4 АЊА ПОПОВИЋ флаута 90
5 ВАСИЛ ЏУЊА ЋИРИЋ обоа 90
6 АЛЕКСЕЈ САВИН тромбон 80
7 СТЕФАН МАРИЋ кларинет 80
8 МИХАЈЛО ЂУРИЋ тромбон 75
9 АЛЕКСА НАЈДАНОВИЋ труба 75
10 САВА СТЕПИЋ кларинет 75
затвори