УПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ, ШКОЛСКА 2024/2025. ГОДИНА (сви разреди осим првог разреда)

26. ЈУН  2024. године 9:00-14:00 часова, Дечанска 6 Уколико ученик уписује први разред основне музичке школе потребно је да одете на линк ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1. ПОПУЊЕНА И ПОТПИСАНА ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА УПИС Потврда пријаве биће послата на имејл адресу коју сте навели у пријави. Попуњену пријаву можете одштампати или преузети у секретаријату школе. Потребно је да одштампану пријаву потпишете заједно са наведеним сагласностима и предате у секретаријату са осталом…

ПРОЧИТАТИ ВИШЕУПИС УЧЕНИКА У ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ, ШКОЛСКА 2024/2025. ГОДИНА (сви разреди осим првог разреда)
Read more about the article УПИС УЧЕНИКА ОД 2 – 4. РАЗРЕДА СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – ШКОЛСКА 2024/2025. ГОДИНА
Colorful music notes background with sheet music, disc and treble clef. Illustration Generative AI

УПИС УЧЕНИКА ОД 2 – 4. РАЗРЕДА СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – ШКОЛСКА 2024/2025. ГОДИНА

28. ЈУН  2024. године 9:00-14:00 часова, Дечанска 6 Уколико ученик уписује први разред средње музичке школе потребно је да одете на линк ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1. ПОПУЊЕНА И ПОТПИСАНА ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА УПИС Потврда пријаве биће послата на имејл адресу коју сте навели у пријави. Попуњену пријаву можете одштампати или преузети у секретаријату школе. Потребно је да одштампану пријаву потпишете заједно са наведеним сагласностима и предате у секретаријату са осталом…

ПРОЧИТАТИ ВИШЕУПИС УЧЕНИКА ОД 2 – 4. РАЗРЕДА СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – ШКОЛСКА 2024/2025. ГОДИНА

Крај садржаја

Крај садржаја