You are currently viewing УПИС УЧЕНИКА ОД 2 – 4. РАЗРЕДА СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

УПИС УЧЕНИКА ОД 2 – 4. РАЗРЕДА СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ – ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

25. ЈУН  2020. године

9:00-14:00 часова, Дечанска 6

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  1. ПОПУЊЕНА ПРИЈАВА ЗА УПИС

(добија се у секретаријату  школе или се може преузети са сајта школе)

II- ОРИГИНАЛ СВЕДОЧАНСТВО о завршеном претходном разреду или ђачка књижица (за ученике који понављају разред)