You are currently viewing ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ОМШ  ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ПРИПРЕМИ РАЗРЕД У МШ МОКРАЊАЦ

ОНЛАЈН ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ОМШ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ПРИПРЕМИ РАЗРЕД У МШ МОКРАЊАЦ

ТЕРМИН уторак 18. мај 2021. Крунска бр.8, учионица бр. 3 у 18:25

– рок за пријаву до 14. мај 2021.

ПОДАЦИ УЧЕНИКА/ЦЕ


ПОДАЦИ РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА


ПРИЈАВЉУЈЕМ СЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПТА ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ