You are currently viewing ОБАВЕШТЕЊЕ – ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА УПИС У СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ 2020.

ПРИЈЕМ ПРИЈАВА ЈЕ ЗАВРШЕН 21. МАЈА 2020. ЗАКЉУЧНО СА 20 ЧАСОВА

У складу са Дописом и упутством МПНТРС,Ученици који су се пријавили почетком априла месеца 2020. године за полагање пријемних испита за упис у средњу музичку школу, поново ће се пријављивати електронским путем, слањем мејла Музичкој школи МОКРАЊАЦ на следећу мејл адресу: 
markomokranjacbg@gmail.com
Мејл треба да садржи:
– Попуњен електронски образац пријаве
– У тексту мејла oбавезно навести генерички број добијен при првом „онлајн“ пријављивању почетком априла месеца.
Образац пријаве се налази на сајту министарства ( Пријава за полагање пријемног испита која се налази на следећем линку: 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/PRIJAVA-ZA-POLAGANJE-PRIJEMNOG-ISPITA-LINK1.doc ).
У обрасцу пријаве се наводи шифра коју ученик добија и уписује се у његову књижицу. Ове шифре ће ученици доставити када их добију у матичној основној школи.
Школа потврђује пријем Пријаве за полагање пријемног испита тако што потврди пријем мејла (одговор мејлом).
Ученици који нису успели да изврше онлајн пријаву или се нису уопште пријавили (немају генерички број), могу да се пријаве попуњавањем и штампањем обрасца исте пријаве, који лично предају у школи коју  желе да упишу.
Оверен примерак пријаве је доказ да је извршено пријављивање.
Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од понедељка 18. до четвртка 21. маја 2020. године. Средња школа обезбеђује да се у периоду од 8 часова до 20 часова, на мејл адресу која је наведена и потврђена од стране школе, потврђује пријем пријаве (списак адреса школа налази се у прилогу).
Коначан списак локација где ће се обавити пријемни испит биће објављен након извршених пријава и сагледавања просторних капацитета који обезбеђују епидемиолошку безбедност кандидата.


Календар активности за спровођење пријемног испита за упис у средњу школу за школску 2020/2021. годину се налази на линку: 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/KALENDAR-PRIJEMNIH-ISPITA-LINK3.xls
Средње школе обрађују документацију кандидата у складу са прописима о заштити података о личности.

РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ