Upitnik za učenike

 

Molimo vas da odgovorite na sledeća pitanja procenjujući tačnost tvrdnje, odnosno stepen prisutnosti po sledećoj skali:

TAČNO / PRISUTNO

  1. NETAČNO / NIJE PRISUTNO
  2. U MANJOJ MERI TAČNO / PRISUTNO
  3. U VEĆOJ MERI TAČNO / PRISUTNO
  4. SASVIM TAČNO / PRISUTNO U POTPUNOSTI

 

Posle svake tvrdnje odaberite polje u skladu sa Vašom procenom. Ispitivanje je anonimno. U cilju objektivnosti, molimo Vas da svaku tvrdnju pažljivo pročitate i iskreno odgovorite.

Nakon odabira Vaših odgovora kliknite na POSLATI PRIJAVU. 

4.1. BRIGA O UČENICIMA


4.2. PODRŠKA UČENJU


4.3. LIČNI I SOCIJALNI RAZVOJ


4.4. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA


4.4. PROFESIONALNA ORIJENTACIJA