САМО ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СУ ПОХАЂАЛИ ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД У МШ МОКРАЊАЦ

рок за пријављивање је до 23. маја 2024.

ПОДАЦИ УЧЕНИКА/ЦЕ


ПОДАЦИ РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА


ПРИЈАВЉУЈЕМ СЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПТА ЗА УПИС У 1. РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ