ONLAJN PRIJAVA

- SAMO ZA NASTAVNIKE I STRUČNE SARADNIKE KOJI RADE U MŠ MOKRANJAC -
 
 

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja obezbedio je sve potrebne uslove za nastavak sprovođenja na daljinu dve obuke koje imaju status obuka od javnog značaja:

1 - Program obuke "Realizacija novih programa nastave i učenja orijentisanih prema ishodima" 

2 - Program obuke "Digitalna učionica/digitalno kompetentan nastavnik".

Obe obuke realizuju se preko platforme Zavoda, pri čemu je posebno važno da direktor škole ili lice koje ovlasti vrlo pažljivo i tačno unese tražene podatke o svim nastavnicima i stručnim saradnicima u školi koji ove obuke do sada nisu pohađali (na daljinu ili neposredno).

Rok za prijavu je do 14.03.2021.