You are currently viewing ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

Јунски испит ванредни разредни, допуснки и и поправни испити, рок: за пријаве од 1. до 8.6.

Испити од 10.6. до 20.6.