You are currently viewing НОВОГОДИШЊИ<br>КОНЦЕРТИ<br>УЧЕНИКА И ПРОФЕСОРА ШКОЛЕ

НОВОГОДИШЊИ
КОНЦЕРТИ
УЧЕНИКА И ПРОФЕСОРА ШКОЛЕ

НАЈАВА ПРЕДСТОЈЕЋИХ КОНЦЕРТА:

15.12.’22. заједнички концерт ученика свих одсека, сала школе у Дечанској у 18 часова
16.12.’22. концерт ученика гудачког одсека, сала школе у Дечанској у 18 часова
17.12.’22. концерт ученика клавирског одсека, сала школе у Дечанској у 18 часова
20.12.’22. концерт ученика дувачког одсека и гитаре, сала школе у Дечанској у 18 часова
22.12.’22. концерт ученика свих одсека: дела домаћих аутора, сала школе у Дечанској у 18 часова
23.12.’22. концерт ученика гудачког одсека, сала школе у Дечанској у 18 часова
24.12.’22. концерт ученика одсека за соло певање, сала школе у Дечанској у 18 часова
26.12.’22. концерт ученика 1. разреда омш гудачког одсека, сала школе у Дечанској у 17:30
27.12.’22. концерт ученика клавирског одсека, сала школе у Дечанској у 18 часова
28.12.’22. концерт професора школе, сала школе у Дечанској у 18 часова
29.12.’22. заједнички концерт ученика свих одсека, сала школе у Дечанској у 18 часова

ДОБРО ДОШЛИ!