You are currently viewing ОНЛАЈН МОЛБА

ОНЛАЈН МОЛБА

Молба за промену класе, признавање оцена, убрзано напредовање и издавање картице за вежбање.

Рок за подношење молбе је до 16. септембра. 2022.

Напомена: молба за испис и промену статуса школовања  подноси се лично у секретаријату школе у току школске године.

ПОДАЦИ УЧЕНИКА/ЦЕ


ПОДАЦИ РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА


КОНТАКТ ПОДАЦИ


УБРЗАНО НАПРЕДОВЊЕ


ПРОМЕНА КЛАСЕ


ПРИЗНАВАЊЕ ОЦЕНА